دعاوی حقوقی

بسیاری از مردم فکر می کنند که پیروزی در یک دعوی به معنای بردن و کسب پول است. ولی همیشه این گونه نیست ، دو نوع دعوی وجود دارد : دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. دعاوی حقوقی عموما برای تادیه مال یا اموال استفاده می شود ، اما شاکیان یک دعوای کیفری از دادگاه درخواست می کنند تا اقدام یا رویداد خاصی را متوقف کنند یا شخصی را به مجازات برساند .

ـ انواع دعاوی

1 ـ دعوای حقوقی :

در دعاوی حقوقی ، یک خواهان به دادگاه توضیح می دهد چگونه اقدامات متهمان او را متضرر ساخته است. این زیانها ممکن است در گذشته رخ داده باشد ، یا ممکن است در آینده رخ دهد .

هدف از دعاوی حقوقی این است که متهم برای جبران شکایت شاکی هزینه های صرف شده را بپردازد. اگر شاکی برنده شود ، قاضی متهم را به منظور جبران خسارت یا آسیب ، مجرم شناخته و متهم موظف به پرداخت خسارت وارده بر شاکی خواهد بود .

به عنوان مثال آقای X در هنگام رانندگی با آقای Y برخورد می کند. آقای Y زنده می ماند، اما صدماتی جدی را متحمل می شود. آقای Y می تواند دعوای حقوقی علیه آقای X بر پا کند  و از دادگاه درخواست خسارت مالی کند. به احتمال زیاد آقای Y می تواند بابت هزینه های بیمارستان و پزشکی ناشی از آسیب های تصادف از آقای X درخواست خسارت نماید .

2 ـ دعاوی کیفری :

یک شاکی که به دنبال مجازات کیفری متهم است ، از دادگاه درخواستی می کند. حکم دادگاه است که یک شخص را مجاز به انجام یا عدم انجام یک عمل مشخص می کند.

یک دادگاه به منظور جلوگیری از اقدامات آسیب زننده در آینده ، به جاي جبران خسارات گذشته ، یا جلوگیری از جبران خسارت ناشی از جبران خسارت مالی ، که چندان راه حل رضایت بخشی نیست و خسارت مالی چندان آسیب رسیده را جبران نمی کند تصمیم به مجازات کیفری می گیرد .

به عنوان مثال شورای شهر تهران تصمیم می گیرد تا یک قسمت از زمین های مسکونی را به عنوان زمین تجاری تغییر کاربری بدهد . همسایگان ، که خانه های آن ها در همسایگی آن است ، از این تصمیم خوشحال نیستند . همسایگان می توانند از شورای شهر شکایت کنند و از دادگاه درخواست کنند که یک قانون اولیه یا دائمی برای جلوگیری از اجرای این طرح تصویب نماید .

در ادامه به عنوان مثال تشریح می کنیم که چگونه می توان بر علیه کارمند خود دعوی حقوقی ارائه کرد .

بسته به اندازه کارفرمای شما ، کشوری که در آن کار می کنید و حرفه شما ، ممکن است به حقوق خاصی در محل کار نیاز داشته باشید ، از جمله :

  • محصولات مرتبط بیشتر
  • دفتر حقوقی کارفرما
  • مشاوره حقوقی در مورد حقوق شما در محل کار
  • حق داشتن تبعیض به دلیل نژاد ، نژاد ملی ، رنگ پوست ، جنسیت ، حاملگی ، مذهب ، معلولیت ، اطلاعات ژنتیکی یا سن ( و در برخی موارد ، وضعیت تاهل ، گرایش جنسی ، هویت جنسیتی یا سایر ویژگی ها )
  • حق کار کردن در محلی بدون تجاوز و تعرض
  • حق پرداخت هزینه ی ساعات کاری : حداقل دستمزد و اضافه کردن حق بیمه برای هر فردی که بیش از40 ساعت در یک هفته کار می کند ( یا در برخی مکان ها بیش از هشت ساعت در یک روز )
  • حق داشتن یک محل کار امن
  • حق ترک محل کار به علت مشکلات پیش آمده برای یکی از اعضای خانواده
  • حقوق حریم شخصی در برخی مسائل
  • استفاده از یک مشاور حقوقی در محل کار

ـ با کارفرمای خود صحبت کنید

در بسیاری از موارد ، اولین گام شما  این است که باید با کارفرمای خود صحبت کنید. بحث هوشمندانه می تواند بیشتر مشکلات را حل کند یا حداقل مسائل مورد مناقشه شما را بر روی میز مذاکره قرار دهد .

اکثر شرکت ها می خواهند در حیطه  قانون باقی بمانند و از پیچیدگی های قانونی اجتناب کنند ، مگر اینکه شما برای یک کارفرمای واقعا سخت گیر و بی مسئولیت کار می کنید ، وضعیت شما به احتمال زیاد نتیجه عدم نظارت ، سوء تفاهم یا فقدان دانش حقوقی است .

در اینجا به چند نکته در مورد چگونگی ارائه نگرانی های خود به کارفرما اشاره شده است :

الف ـ حقوق خود را بشناسید هرچه بیشتر در مورد حقوق خود گفتگو کنید ، اعتماد به نفس بیشتری در ارائه مشکل خود خواهید داشت .

ب ـ اگر با توجه به تمام مسائل پیش آمده هم چنان نتوانستید به حقوق خود به عنوان یک کارمند دست پیدا کنید در آن هنگام می توانید دعاوی حقوقی خود را به دادگاه ارائه کنید و مستقیما از کارفرما شکایت کنید.

ج ـ به خاطر داشته باشید دعاوی حقوقی فقط در صورتی قابل اعتنا است که درباره یکی از مسائل یاد شده در بالا باشد .