شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر تشکیل می شود . شرکای شرکت با مسئولیت محدود تاجر محسوب نمی شوند و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه خود در شرکت است. در این شرکت و شرکت سهامی،مسئولیت شرکا و سهامداران تا میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده اند. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیر نقدی نیز،تقویم و تادیه شده باشد.

تقویم آورده غیر نقدی توسط خود شرکاء به اتفاق آراء می باشد و شرکا در مقابل اشخاص ثالث نسبت به قیمت تقویم شده مسئولیت تضامنی دارند. حدود مسئولیت طبق بند فوق ، به مقدار مابه التفاوت قیمت واقعی با قیمت تقویم شده سهم الشرکه غیر نقدی است و مبنای این امر جلوگیری از تقویم بالاتر از قیمت واقعی و نتیجتاً جلوگیری از اضرار طلبکاران شرکت است . مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است(م۹۹ق.ت) .

شرکت با مسئولیت محدود جزء شرکت های سرمایه ای می باشد که وجود اساسنامه و شرکتنامه الزامی است. شرکت نامه مختص شرکت های تضامنی،نسبی است.

حدنصاب انتقال سهم الشرکه رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آنهاست و اکثریت عددی نیز دارند بموجب سند رسمی . در شرکت با مسئولیت محدود،اصولا سود و زیان بین شرکا به نسبت سرمایه است مگر اینکه در اساسنامه،خلاف آن شرط شود. شرکت با مسئولیت محدود اگر عده شرکاء۱۲نفر یا بیش از آن باشد بایستی هیئت نظار تشکیل و لااقل سالی یکبار ،مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد .

وظایف ه‍یات نظار اصولا همان وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی است . تغییر تابعیت و افزایش تعهدات شرکای شرکت با مسئولیت محدودبه اتفاق آراء شرکا ممکن می باشد . اگر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود برای تغییرات اساسنامه،اکثریتی پیش بینی نکرده باشد، با اکثریت عددی شرکایی که حداقل سه چهارم سرمایه را دارند،ممکن می باشد. تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت با مسئولیت محدود نیز لازم الارعایه است.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *