بهترین وکیل دادگستری

کلید موفقیت در دادگاه چیست؟ از دیدگاه بهترین وکیل دادگستری تقریبا تمام وکلای موفق از یک سری راهبرد برای موفقیت در دادگاه استفاده می کنند:
ـ آنها پرونده را بهتر از طرف مقابل خود درک می کنند .
ـ آنها دادگاه را کنترل می کنند.
ـ آنها به خود اعتماد به نفس داده و به سیستم دادگستری و عدالت احترام می گذارند.
ـ آنها با قاضی و هیئت منصفه ارتباط برقرار می کنند و دانش، اعتماد به نفس و صداقت خود را نشان می دهند .
همه وکلائی که به دادگاه می روند، معتقدند که تمام تکالیف خود را انجام داده اند، مدارک لازم را گرفته اند، شواهد را به نمایش می گذارند، یادداشت های مفصلی از استدلال ها تهیه می کنند و سوالات را برای شاهدان تهیه می کنند. اما وکیلی که واقعاً آمادگی دارد ، چیز بیشتری انجام داده است – این وکیل بنابر جریان دادرسی به پرسش های زیر برای خود پاسخ می دهد:
چه کسی شاهد کلیدی خواهد بود؟ در چه صورت آنها شهادت خواهند داد؟ یک وکیل باید چه نکاتی را رعایت کند تا هر شهادتی را به انجام برساند؟ می خواهم با شاهد مخالفم چه کنم؟ آیا می توانم قبل از جلسه با شاهد ملاقات کنم یا اینکه لزومی نخواهد داشت و شاهد مورد نظر تنها مطالبی را که خود نیز اکنون می دانم به من خواهد گفت؟
دانستن تمام شواهد احتمالی که ممکن است ارائه شود و برنامه ریزی برای پاسخ دادن به آنها ، وکیل را قادر به واکنش سریع و محکم می کند. این مسئله همچنین به بهترین وکیل دادگستری اجازه می دهد تا یادداشت هایی مفصل و فهرستی از سوالات را کنار بگذارد و در زمان دادگاه بر لحظات و مسائل جاری تمرکز کند. این مسئله به ویژه در مواردی که رویدادی غیر قابل پیش بینی رخ می دهد ( علی رغم تمام آماده سازی و برنامه ریزی)، بسیار مهم است.
یکی دیگر از جنبه های حیاتی شناخت پرونده ( و طرف مقابل ) و نیز درک بهتر از حریف ، مرحله ای است که وکیل به قاضی پاسخ می دهد. تقریبا در هر مورد ، زمان هایی وجود خواهد داشت که دادگاه ها به وکلا اجازه خواهند داد تا به سوالات مطرح شده توسط قاضی پاسخ بدهند . اگر شما وکیلی هستید که بهتر آماده شده اید ، قاضی بیشتر از طرف مقابل به این پاسخ ها احترام می گذارد و نظر شما را در مورد پرونده قبول می کند.
در طول روند آماده سازی ، وکلا اعتماد به نفس لازم را به دست می آورند و لحظه ای اوضاع را به دست آورده و دادگاه را به خود اختصاص می دهند.
وکلای محاکمه برای کسب اعتماد و اطمینان قاضی و هیئت منصفه رقابت می کنند. بهترین وکیل دادگستری با نشان دادن دانش حقوقی و قانونی فرصتی فراهم می کند تا جریان دادرسی را هدایت کند ، این مسئله بسیار شبیه به کارگردانی یک فیلم است که کارگردان تصمیم می گیرد در چه زمانی و در کجا به چه صحنه ای از فیلم برسیم.
نگرش مثبت و همیشه با احترام به قاضی، کارمندان دادگاه و هیئت منصفه اهمیتی حیاتی دارند. هیئت منصفه مستلزم احترام به قاضی و نظام دادگاه هستند و هر نشانه ای از عدم احترام به شاهد ، وکیل یا دادگاه، حتی اگر فقط در حالت تن صدا و یا صورت باشد نظر افراد را نسبت به بهترین وکیل دادگستری تغییر دهد . زمانی وجود دارد که یک وکیل با قاضی مخالف باشد یا حتی ممکن است عدالت قاضی را مورد سوال قرار دهد ، اما این افکار را بهتر است از قاضی پنهان نگاه داشت . اگر اعضای هیئت منصفه متوجه بی احترامی وکیل شوند ، سخت و غیربخشنده خواهند شد .
علاوه بر این، آمادگی محاکمه همیشه باید با یک بررسی جامع از قانون مربوط باشد ، حتی در مواردی که به اعتقاد شما با اصول قانونی به خوبی اشنا هستید . خواندن نکات پرونده به منظور و تجزیه و تحلیل الگوی واقعیت همراه با تأکیداتی که دادگاه بر روی حقایق خاص قرار داده است ، کمک می کند تا برنامه ریزی وکیل برای محاکمه سازماندهی شود و این احتمال را افزایش می دهد که تمام عناصری که برای اثبات حقایقی که به نفع موکل است ضبط و بازبینی شود .
به طور خلاصه ، اهمیت تمام این جنبه های آماده سازی ثابت شده است. وکلای موفق، این اصول را می دانند و درک می کنند .
1. ضرب العجل های زمانی
هنگامی که اسناد لازم را برای آغاز پرونده فایل می کنید ، با تعدادی از ضرب الاجل های زمانی مواجه خواهید شد . از درخواست شما برای رسیدگی به پرونده توسط شواهد و مدارک گرفته تا این مسئله که چه مدرکی هست که قصد دارید در دادگاه معرفی کنید. توجه داشته باشید که از این ضرب الاجل های زمانی اطمینان حاصل کنید. قاضی به شما اجازه نمی دهد که هیچ کدام از این ضرب الاجل ها را از دست بدهید و اینگونه بر نتیجه کلی پرونده اثر بگذارید.
2. برخی از دادرسی ها را تماشا کنید
قبل از اینکه پرونده شما به محاکمه برسد، به دادگاه رفته و در دو جلسه محاکمه ای با مسائل مشابه شرکت کنید. شما خواهید دید که سخت نخواهد بود که شواهد خود را به قاضی ارائه دهید. هنگامی که بدانید چه چیزی در جریان دادرسی و ودادگاه منتظر شماست، می توان راجع به برد دادگاه خود مطمئن شوید.
3. قاضی یا هیئت منصفه را انتخاب کنید.
برخی پرونده ها فقط توسط قضات شنیده می شوند. اما در بسیاری از موارد، هر یک از طرفین حق دارند درخواست رسیدگی به پرونده را از هیئت منصفه بخواهند . اکثر مردم نمایندگی خود را در مقابل قاضی بهتر از هیئت منصفه انجام می دهند . محاکمات هیئت منصفه به دلایل مختلف پیچیده است و ارائه پرونده شما به یک قاضی کار شما را بسیار ساده تر خواهد کرد. با این حال، اگر حریف شما یک محاکمه هیئت منصفه را درخواست کند، باید با یک هیأت منصفه برخورد کنید، چه بخواهید و چه نخواهید این اتفاق رخ خواهد داد
4. مسائل اولیه را یاد بگیرید.
وکلا سالها درس می خواندند که چگونه شهروندان را مورد سوال قرار دهند، شواهد ارائه دهند و در دادگاه بحث کنند. قبل از برگزاری اولین جلسه دادگاه، باید اصول اولیه را در مورد نحوه پیروی از رویه ها و قواعد دادگاه و نحوه اثبات پرونده خود یاد بگیرید. اولا، از اداره دادگستری محل زندگی خود یک جزوه قوانین حقوقی درخواست کنید.
5. سخنان هیچکس را قطع نکنید
در طول جریان دادگاه بهتر است ساکت و آرام بنشینید و هنگامی که از شما خواسته شد برخواسته و شهادت و مدارک خود را ارائه دهید. به خاطر داشته باشید که بدترین کار این است که سخنان قاضی و وکیل طرف مقابل را قطع کنید .
6. خود را ثابت کنید.
اگر خود را در برابر بهترین وکیل دادگستری بیابید که متوقف نمی شود و یا اجازه نمی دهد که شما حرف بزنید ؛ بهتر است محکم و ثابت قدم رفتار کنید. اگر بدون وکیل در دادگاه حاضر می شوید و خودتان پرونده را پیگیری میکنید بهتر است این مساله را به قاضی و هیئت منصفه اطلاع بدهید . به قاضی بگویید که نتوانسته اید که هزینه های وکیل را تقبل کنید و به همین علت خودتان در دادگاه حاضر شده اید . ذکر این مساله موجب میشود که قضات این قضیه را در نظر گرفته و همکاری بیشتری در دادگاه و جریان دادرسی با شما داشته باشند.