اجازه خروج از کشور

صدور اجازه خروج از کشور

همان گونه که احتمالا مطلع هستید اجازه خروج از کشور زن بر عهده همسر یا پدرش می باشد که هر کدام از این موارد شرایط و ارکانی دارد که تصمیم داریم در این مقاله به آن ها بپردازیم .با سفیر صلح همراه باشید. در چه شرایطی زن به اجازه خروج از کشور نیا…