بهترین وکیل چک

صدور چک بلا محل علی الاصول ، قابل تعقیب اجرایی است و این مهم بوسیله بهترین وکیل چک در موسسه حقوقی سفیر صلح صورت می گیرد .

الف ـ چک قابل تعقیب اجرایی

مجازات چک های بلا محل منطبق با ماده 3 قانون صدور چک در ماده 7 همان قانون ذکر گردیده است. مقررات فوق با تغییراتی در مواد 230 و 231 لایحه قانون تجارت نیز بیان شده اند.

به عقیده بهترین وکیل چک تفاوتی که این ماده با ماده 3 قانون صدور چک دارد این است که مطابق صدر این ماده صادر کننده باید در زمان صدور سند وجه نقد در بانک محال علیه داشته باشد، در حالی که ماده 3 فوق الذکر تاریخ مندرج در چک را ملاک قرار داده است. دیگر اینکه ماده 3 قانون صدور چک، علم و عمد صادر کننده را ملاک برای تحقق جرم ندانسته است .

شباهت دو ماده نیز این است که تمامی مواردی که باعث عدم پرداخت وجه چک می شود از قبیل خارج کردن محل از بانک، دستور عدم پرداخت و تنظیم به صورتی که مانع پرداخت گردد در دو ماده بیان شده اند.

به نظر بهترین وکیل چک در ماده 7 قانون صدور چک برای هر یک از صادرکنندگان چک های بلا محل مجازات حبس پیش بینی شده است. تنها در بند ج علاوه بر حبس، مجازات ممنوعیت از داشتن دست چک نیز پیش بینی شده است. در حالی که مطابق ماده 231 لایحه برای کلیه صادرکنندگان علاوه بر حبس و جزای نقدی ممنوعیت از داشتن دست چک نیز پیش بینی شده است. تفاوت دیگر اینکه تبصره ذیل ماده 7 درماده 231 نیامده در عوض دو تبصره از ذیل ماده 231 بیان شده اند که تبصره 1 همان قسمت اخیر ماده 7 می باشد .

ب- شرایط شکلی تعقیب صادر کننده

عمده ترین شرایط شکلی که براساس آنها می توان صادرکننده چک بلامحل را بوسیله بهترین وکیل چک مورد تعقیب قرار داد به شرح زیر است:

1 ـ شکایت بهترین وکیل چک از طرف شاکی

تعقیب جزایی صادرکننده هنگامی امکان پذیر است که دارنده نزد مراجع قضایی، علیه وی شکایت کند. این شکایت باید در مهلت های مقرر در ماده 11 قانون صدور چک به وسیله بهترین وکیل چک به عمل آید. به موجب این ماده، جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و درصورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده ی چک هویت کامل و دقیق اورا در پشت چک باذکر تاریخ قید نمایند .

به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب  1376مجمع تشخیص مصلحت نظام مراد از خسارات و هزینه های وارد شده خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تازمان پرداخت که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است. بدین منظور می بایست دادخواست ضرر وزیان تا اولین جلسه رسیدگی تقدیم مرجع قضایی رسیدگی کننده شود .

2 ـ گواهی عدم پرداخت

برای مسئولیت صادر کننده چک بی محل، دارنده باید ثابت کند که چک بی محل فاقد محل است و یا به یکی از دلایل مذکور در ماده 2 قانون صدور چک نتوانسته است مبلغ چک را از بانک دریافت کند. اثبات این امر با هر دلیلی ممکن نیست، بلکه دارنده باید گواهینامه مخصوص را از بانک مربوطه دریافت کند و به مرجع رسیدگی قضایی ارائه دهد.

گواهی عدم پرداخت که سابقاً برای امکان تعقیب کیفری صادر کننده و اثبات مراجعه دارنده به بانک لازم بود با صدور رای شماره 536-20/7/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام  وحدت رویه صادر گردیده است اهمیت به خصوصی کسب نموده و جای اعتراض عدم تأدیه را به ارائه گواهی عدم پرداخت، بدون اینکه نیازی به اعتراض عدم تأدیه باشد داده و ظهرنویسان و ضامنان چک را در برابر دارنده مسئول می شناسد. »

بنابراین به عقیده بهترین وکیل چک ارائه گواهینامه موضوع ماده 5 فقط وسیله اثبات ادعای عدم موجودی یا کسر موجودی و شرط لازم تعقیب کیفری است.

هرگاه گواهینامه مزبور ارائه نگردد به حکم ماده 11قانون صدور چک تعقیب صادر کننده مجاز نخواهد بود. البته صرف ارائه گواهینامه ای برای تعقیب کافی نیست، بلکه دارنده باید گواهینامه مزبور را به موقع از بانک درخواست کند و به موقع نیز آن را به مرجع قضایی ارائه دهد. مهلت تقاضای گواهینامه 6 ماه از تاریخ صدور چک و مهلت مراجعه به مرجع قضایی 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه بانک خواهد بود.

به عقیده بهترین وکیل چک مطابق ماده 210 در صورتی که بانک از صدور گواهی نامه عدم پرداخت خودداری نماید دارنده چک حق خواهد داشت از طریق مراجع قضایی اقدام به واخواست نماید واخواست نامه باید شامل مواردی از جمله مشخصات کامل پشت و روی چک و نیز مشخصات دارنده چک باشد. مأمور ابلاغ نیز درصورت مراجعه به بانک علت عدم پرداخت وجه چک و همچنین علت امتناع از صدور گواهینامه عدم پرداخت یا امتناع از امضاء یا مهر و امضای واخواست نامه توسط بانک را در واخواست نامه قید و امضاء کند. مقررات این ماده در قانون تجارت و قانون صدور چک بیان نشده و صراحتی در مقررات مذکور در این خصوص دیده نمی شود.

هنگامی که با مشکلات اعتباری و برگشت خوردن چک مواجه شدید ، استخدام بهترین وکیل چک ممکن است پاسخی برای بازگرداندن زندگی مالی خود به مسیر درست آن باشد. اگر قصد دارید با بهترین وکیل چک تماس بگیرید ، از چک لیست زیر استفاده کنید تا مدارک را جمع آوری کرده تا بهترین وکیل چک بتواند بهترین توصیه ها را به شما ارائه دهد. اغلب مردم نمی دانند از کجا شروع کرده و چه کاری را انجام دهند. این چک لیست ابزار پیشگیرانه مفیدی خواهد بود، بنابراین شما می توانید شروع به جمع آوری و سازماندهی مدارک مناسب کنید.

اسناد مالی

اسناد مالی شما بعضی از اسناد اولیه ای هستند که باید جمع آوری کنید. این سوابق به تعیین نوع ورشکستگی مناسب شما کمک خواهند کرد. به عنوان مثال، اسناد مالی شما می تواند نشان دهد شما درآمد منظمی داشته اید، به این معنی که ممکن است بهترین گزینه ممکن برایتان ورشکستگی ساده است . این مسئله ممکن است پیامدهای بزرگی داشته باشد، زیرا ورشکستگی ساده به شما اجازه می دهد مالکیت خود را حفظ کرده و بدهی های خود را در طول زمان بپردازید.

دیگر اسنادی را که باید نسبت به جمع آوری آنها اقدام کنید عبارتند از :

ـ رسیدهای اخیر بانک

ـ بیشترین قبض ها و چک های هر طلبکار

ـ آخرین چک پاس شده برای وسایل نقلیه (اجاره یا خرید)، املاک و مستغلات و وام

ـ صورتحساب ها یا فاکتورهای خرید در سال گذشته

ـ رسید

سوابق قانونی

هر گونه سابقه حقوقی یا دعوی در حال انتظار شما اطلاعاتی است که باید به بهترین وکیل چک بگویید . دادگاه های قبلی شما نشان می دهد که بدهی های کنونی تان در تعیین اینکه ورشکستگی درست است یا خیر و در حال حاضر وضعیت مالی شما چگونه است. علاوه بر این ، هر دادرسی در انتظار رسیدگی یا حکم دادگاه فعلی تعیین می کند که چقدر می توانید در این زمان بدهی های  خود را پرداخت کنید.

ـ فایلهای دادرسی قبلی، از جمله و به ویژه هر دادرسی ای  که علیه شما انجام گرفته است

فایلهایی از وکلای سابق شما

ـ هر حکم دادگاه دیگری که شما را ملزم به پرداخت نفقه به فرزندتان میکند.

مدارک اضافی

لیست زیر ترکیبی از دارایی هایی است که شما دارید و همچنین گواهی تأیید در آمد شما . سازماندهی مناسب و کامل دارایی های شما بسیار مهم است تا نشان دهید که سطح درآمدتان را تعیین کرده اید. تعیین این درآمد ممکن است برای اثبات این باشد که شما می توانید بدهی های خود را در طول یک دوره زمانی (با اثبات کمبود درآمد) بازپرداخت کنید.

  • چکهای لغو شده برای هر هزینه ای که نمی توانید برای آنها سند تهیه کنید.
  • همه مکاتبات خود با طلبکاران، به ویژه نامه های تهدیدآمیز آنها
  • بیمه نامه ها
  • بازپرداخت مالیات سه سال گذشته
  • عناوین خودروی شخصی تان
  • اجاره نامه یا وام مسکن شما
  • هر گونه اوراق بهاداری که امضا کرده اید
  • اسناد دیگری که نشان دهد که بدهکار افراد دیگری هستید
  • هر مدرکی مبنی بر اینکه اشخاص دیگری به شما دین مالی دارند.
  • تمام پرونده های قضایی شما
0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *