قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری چیست؟

در یک قرارداد پیمانکاری ما معمولا با دو شخص در ارتباط هستیم : کارفرما و پیمانکار .

کارفرما کیست ؟

بهترین وکیل ملکی می گوید : کارفرما یک شخص حقوقی یا حقیقی است که یک طرف امضا کننده‌ قرارداد است و انجام موضوع قرارداد را با استناد به اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار نموده است . نمایندگان و جانشین‌ های قانونی کارفرما ، در حکم کارفرما هستند .

پیمانکار کیست ؟

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی و طرف دیگر امضا کننده‌ قرارداد است و اجرای موضوع پیمان را با استناد به اسناد و مدارک قرارداد ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین ‌های قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار هستند .

قراردادپیمانکاری
انواع قرارداد پیمانکاری

یک قرارداد می تواند هر چیزی باشد از جمله یک سند رسمی نوشته شده یا صرفاً یک وعده کلامی باشد . به عنوان مثال ، قرارداد می تواند به سادگی یک معامله دست زدن به انجام یک کار باشد که در آن تنها چیزی که نوشته می شود ، نوشته های در پشت پاکت باشد .
هر فرمتی که دارید ، اگر شما موافقت کنید که با یک واسطه ، پولی را پرداخت کنید ، به یک قرارداد وارد شده اید . شما وعده داده اید که برای فرد استخدام کننده کاری را انجام دهید و او نیز موظف و متعهد به پرداخت هزینه آن شده است .
قرارداد پیمانکاری یک توافق کلامی یا کتبی است برای انجام کار ، در عوض برخی از مزایا که معمولا پرداخت پول است . قبل از جستجوی وکیل موارد زیر را در نظر داشته باشید . قراردادهای پیمانکاری می تواند به صورت های زیر باشد :
ـ قراردادهای نوشتاری
ـ قراردادهای صوری
ـ قرارداد فرم استاندارد
ـ قراردادهای دوره ای

 

قراردادهای نوشتاری

قراردادهای نوشتاری برای هر دو طرف ، اطمینان بیشتری را نسبت به قراردادهای کلامی ارائه می دهند . آنها به وضوح جزئیات آنچه را که توافق شده بود تعریف می کنند . مسائلی مانند مواد ، زمان بندی ، پرداخت ها و روش پیگیری در صورت اختلاف ، می توان همه را در یک قرارداد نوشتاری تعریف کرد .
به گفته وکیل پایه یک دادگستری قرارداد کتبی به کاهش خطرات کمک می کند ، زیرا نوشتن چیزی بیش از اینکه به حرفا های کسی متکی باشد ، بر اسناد و مدارک متکی است . قرارداد کتبی با به حداقل رساندن خطرات کسب و کار از طریق ایجاد توافقنامه از ابتدا این اطمینان را به شما خواهد داد .
یک قرارداد کتبی می تواند :
ـ ارائه مدرکی باشد از آنچه که بین شما و کارفرما توافق شده است .
ـ از سوء تفاهم ها یا اختلافات با ایجاد توافقنامه از ابتدا جلوگیری می کند .
ـ با دانستن اینکه شما چه کار می کنید ، برای چه مدت و چه چیزی را پرداخت می کنید ، به شما امنیت و آرامش خاطر می دهد .
ـ وضعیت خود را به عنوان یک پیمانکار مستقل مشخص کنید با بیان اینکه قرارداد یک قرارداد خدمات است و نه یک قرارداد کاری .
ـ ریسک اختلاف را با جزئیات پرداخت ها ، دوره های زمانی و کاری که تحت قرارداد انجام می شود، کاهش می دهد .
ـ تعیین اینکه چگونه اختلاف بر سر پرداخت ها حل خواهد شد .
ـ مشخص کنید چگونه هر یک از طرفین می توانند قرارداد را قبل از پایان کار به پایان برسانند .

خطرات قرارداد صوری

هنگامی که یک قرارداد به صورت نوشتنی نیست، شما خود و کسب و کار خود را در معرض تعدادی از خطرات قرار می دهد . از جمله :
ـ خطر این که شما یا مامورین بخش مهمی از توافق را نادیده می گیرید ، از جمله اینکه چقدر برای کار و یا چه کارهایی باید انجام شود .
ـ خطر داشتن اختلاف نظر با کارفرما بر آنچه توافق شده است ، زیرا شما هم فقط به حافظه خود متکی هستید .
ـ خطر این که دادگاه قرارداد را اجرا نخواهد کرد ، زیرا شما ممکن است قادر به اثبات وجود قرارداد یا شرایط آن نباشید .

ضرورت قرارداد نوشتاری

قبل از امضای قرارداد پیمانکاری خود ، مشاوره بگیرید . قبل از اینکه قراردادی را امضا کنید، توصیه ای از انجمن صنفی، وکیل حقوقی ، مشاورۀ کسب و کار یا اتحادیه صنفی خود دریافت کنید .
بهتر است که قرارداد خود را به صورت نوشتاری ، بدون توجه به اینکه چقدر کار کوچکی است ، بنویسید . هرگونه قرارداد با واسطه ای که شامل خطر قابل توجهی برای کسب و کار شما می شود ، همیشه باید با دقت مورد توجه قرار گیرد و به صورت کتبی باشد . حتی اگر به معنی تاخیر در شروع کار باشد، باید آن را در نظر داشته باشید . قرارداد کتبی ضروری است، چرا که :
ـ هنگامی که قیمت قرارداد به اندازه کافی بزرگ است ، اگر هزینه های شما پرداخت نمی شود ، شما می توانید کسب و کار خود را شکست خورده بدانید .
ـ جایی که الزامات کیفیت ، مشخصات یا مواد خاصی وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد .
ـ جایی که شک دارید که کافرما پول کافی برای پرداخت شما دارد یا خیر .
ـ هنگامی که شما باید نوع خاصی از بیمه را برای نوع کاری که انجام می دهید داشته باشید .
ـ جایی که قرارداد شامل شرایط ضروری ، مانند یک تاریخ مهم برای تکمیل کار قبل از پرداخت می تواند باشد .
ـ جایی که شما یا کارفرما باید اطلاعات خاصی را به صورت محرمانه نگه دارید .
ـ هنگامی که توسط شرکت بیمه شرایطی بر قرارداد پیمانکاری شما تحمیل شده باشد .
جایی که یک تعهد قانونی برای داشتن یک قرارداد کتبی ( به عنوان مثال قراردادهای تجاری برای کار ساخت ) وجود دارد .
بسیاری از قراردادهای مستقل به صورت شفاهی هستند که فقط در صورت عدم اختلاف ، خوب عمل می کنند . توافقنامه های صوری ممکن است هنوز یک قرارداد باشند و ممکن است ( هر چند اغلب با دشواری ) توسط یک دادگاه اجرا شوند . با این حال ، قرارداد های شفاهی می تواند منجر به عدم اطمینان در مورد حقوق و تعهدات هر یک از طرفین شود . اگر شما در مورد چیزی که شما هر دو قبول دارید انجام ندهید ممکن است اختلاف به وجود آید .

ضمانت نامه اجرای قرارداد پیمانکاری

ضمانت‌نامه‌ اجرای شرایط و مفاد قرارداد همان تعهدات و ضروریاتی هستند که از خود ، استقلالی ندارند و تابع قرارداد هستند . این تعهدات در شرایط عمومی و خصوصی پیمان همه از یک نوع و شکل نیستند بلکه باهم تفاوت دارند . اساساً شرایط و مفاد باید طوری تنظیم شوند که عمل بر خلاف آنها از سوی هریک از طرفین قرارداد ، مستوجب جزای کیفری متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه به معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان ما به‌ ازایی است که لازمه‌ تضمین شرط است و به طرف مقابل حق می‌دهد از آن به نفع خود استفاده کند .