استخدام با سفته

DWQA Questionsدسته بندی: پرسش هااستخدام با سفته
جواد جهانی پرسیده شده در 3 ماه پیش

من یک ویزیتور هستم .برای استخدام به یک شرکت خصوصی رفتم اما از من ضامن با چک یا سفته خواستند . سوال من این است که آیا یک ویزیتور باید و الزاما ضامن با چک یا سفته داشته باشد ؟
با تشکر از راهنمایی شما

1 سوال
مرتضی امیری عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

در قوانین ایران منعی راجع به گرفتن ضامن یا تضمین بابت حسن انجام کار وجود ندارد . به عبارت دیگر کارفرما می تواند نسبت به اخذ تضمین از کارگر اقدام نماید . البته چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شده باشد ، باید حتما در آن مبلغ و نیز عبارت تضمین بابت حسن انجام کار درج شود و در غیر اینصورت ، درج این عبارت سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون چک زایل گردد .