درخواست اعسار

DWQA Questionsدسته بندی: پرسش هادرخواست اعسار
مرتضی امیری عضو سایت پرسیده شده در 5 ماه پیش

در یک دعوای مالی که ارزش ملک توسط کارشناس مشخص شده برای رفع نقص هزینه دادرسی به مبلغ ۱۳ میلیون تومان باید پرداخت شود .من مالباخته هستم و مبتلا به سرطان. به دلیل هزینه های بالای شیمی درمانی و رادیو تراپی توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارم. سوال من این است که آیا میتوانم اعسار دهم ؟
با تشکر از راهنمایی شما.

1 سوال
مرتضی امیری عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

شما میتوانید درخواست اعسار از هزینه دادرسی را بدهید و دو شاهد به دادگاه معرفی کنید و یک استشهادیه هم تنظیم کنید و ضمیمه دادخواست خود کنید و هرچه سریعتر ثبت بفرمایید تا به پرونده شما رسیدگی شود