شرایط بیمه شدن

DWQA Questionsدسته بندی: پرسش هاشرایط بیمه شدن
مرتضی امیری عضو سایت پرسیده شده در 5 ماه پیش

با سلام من پدر و مادری تقریبا میانسال دارم و بیمه نیستند .سوال من این است که چگونه میتوانم هر دو را بیمه کنم ؟ شرایط خاصی دارد ؟
با تشکر از راهنمایی شما.

1 سوال
مرتضی امیری عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

به استناد ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی در صورتی که اولا پدر و مادر شما تحت تکفل شما باشند و سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی  موضوع ماده ۹۱ قانون مرقوم پدر و مادر شما از کارافتاده باشند میتوانید آنها را بیمه کنید