وصول طلب

مهدی قلی تبار پرسیده شده در 8 ماه پیش

سلام. من مبلغی پول از خانمی طلبکار بودم و با وی تماس گرفتم و خواهان طلبم شدم که فقط یکبار جواب داد و ۶ بار در یک روز با وی تماس گرفتم ولی دیگر جواب نداد. الان از من به عنوان مزاحمت تلفنی شکایت کرده و شورا حل اختلاف جهت صلح و سازش ابلاغ برای من اومد ولی نرفتم .
ولی در دادیاری به علت توهین و قدرت نمایی برای من بدون حضور بنده ، قرار منع تعقیب صادر گردیدو در خصوص مزاحمت تلفنی عدم صلاحیت صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است . الان هم مدعی شده که بدهکار نبوده است . ایا من اگر نتوانم ثابت کنم که طلبکار بوده ام محکوم می شوم. در ضمن در حدود ۳ ماه پیش پیامک بین ما نیز رد و بدل شده مقداری فراتر از مشتری و مغازه دار . ایا متن پیامک ها را دادگاه استخراج میکنه چون شاکی پیامک ها را حذف نموده است . ولی پول هایی قبل از تماس مکرر من به حسابم واریز نموده که رسید دارم .در ضمن من دفتر حساب دارم اما ایشان حاشا می کنند .در پیامک های ۸ ماه پیش با احتیاط پاسخ می دادند و من بی احتیاط .
با تشکر از راهنمایی شما.

1 سوال
مرتضی امیری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش

در رابطه با سوال شما،دو جنبه حقوقی و کیفری مطرح میشود.در جنبه حقوقی قضیه بحث دائن و مدیون مطرح است،که شما طلب کارید و آن خانم بدهکار هستند.برای مطالبه طلب هم هرکسی میتواند از طرق مختلفی مانند تماس تلفنی،ارسال پیامک،اظهار نامه و اگر از هیچ یک از این روش ها به نتیجه ای نرسید،دادخواست و مراجعه به دادگاه کند و مطالبه وجه داشته باشد.
اما در رابطه با بحث کیفری قضیه باید عرض کنم که اون خانم علیه شما دعوی توهین و تهدید مطرح کرده اند و منع تعقیب صادر شده و این به نفع شما است.و اینگونه شما میتوانید علیه آن خانم اعاده حیثیت را مطرح کنید.
اما در رابطه با مزاحمت ها،ما نمیدانیم پیامک هایی که شما ارسال کرده اید به چه شکل،به چه تعداد و در چه چارچوبی بوده است.همچنین پرسیده اید اگر نتوانم ثابت کننم که طلبکار هستن محکوم میشوم یا خیر؟در اینجا بستگی به پیامک های شما دارد.اگر پیامک های شما در چارچوب عرف و مطالبه وجه بوده که خیر محکوم نمیشوید،اما اگر الفاظ رکیک و خارج از عرف استفاده شده،و بشود از آن برداشت مزاحمت یک آقا برای یک خانم از آن برداشت کرد،بحث کیفری مطرح میشود و قابل رسیدگی و پیگیری هم خواهد بود.