چک برگشتی

سیامک زالی پرسیده شده در 3 ماه پیش

از شخصی یک فقره چک به مبلغ ۵۰ میلیون تومان دارم که در تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه کردم اما در حساب صادر کننده چک مبلغی کمتر از عدد درج شده در چک بود الان چه راه کاری به من پیشنهاد می دهید ؟
با تشکر از راهنمایی شما.

1 سوال
مرتضی امیری عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک کمتر از مبلغ مندرج در چک کمتر باشد ، دو راه پیش رو دارید :
۱ ـ می توانید مستند به ماده ۵ قانون صدور چک ، همان مبلغ را از بانک دریافت کنید و بابت کسر موجودی گواهی عدم پرداخت دریافت کنید .
۲ ـ یا می توانید هیچ بخشی از مبلغ را دریافت نکنید و بابت کل مبلغ چک گواهی عدم پرداخت بگیرید .
به عبارت دیگر یا می توانید همان مبلغ موجود در حساب را بگیرید و بابت باقیمانده آن ، گواهی عدم پرداخت دریافت نمایید و یا اینکه کلا چک ر ا برگشت زده و گواهی عدم پرداخت نسبت به کل مبلغ مندرج در چک را بگیرید .