کارشناسی مجدد

DWQA Questionsدسته بندی: پرسش هاکارشناسی مجدد
محمد ستوده پرسیده شده در 8 ماه پیش

اگر در مورد پرونده ای ، کارشناس رسمی اظهار نظر کرده باشد و متهم در موقع مقرر توانایی پرداخت هزینه کارشناسی مجدد را نداشته باشد ، پس از صدور حکم می تواند اعتراض کند و درخواست کارشناسی مجدد داشته باشد ؟
با تشکر از راهنمایی شما.

1 سوال
مرتضی امیری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش

اگر مهلت تجدید نظر خواهی از حکم صادر شده منقضی نشده باشد ، در ضمن تجدید نظرخواهی می توانید به نظریه کارشناسی اعتراض نمایید و یکی از ادله خود را ارجاع دهید به هیئت کارشناسی و اگر هزینه جهت پرداخت به کارشناسی ندارید ، می توانید تقاضای خود را به دادگاه اعلام نمایید تا مطابق مقررات ، نامبرده را موقتا از پرداخت هزینه کارشناسی معاف نمایند .