درخواست طلاق توافقی از طرف زن

درخواست طلاق توافقی از طرف زن

قوانین جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که وکالت در طلاق را بر عهده ی مرد گذاشته است.به همین خاطر در صورتی که زوجه تصمیم به طلاق داشته باشد ، روند طلاق قدری دشوارتر خواهد شد.

به گفته ی بهترین وکیل تهران، چیزی که غالب افراد نمی دانند ، این است که چنان چه درخواست طلاق از سوی زن باشد ، باید به دنبال ادله و مدارک مستدلی بود که بتوان اثبات نمود دیگر ادامه زندگی برای زوجه امکان پذیر نمی باشد.

خیلی از بانوان تصور می کنند که این روند را می توانند به تنهایی طی نمایند اما واقعیت این است که این تصور به کلی اشتباه است.به خاطر داشته باشید در این گونه پرونده ها، اصل بسیار مهم داشتن دانش حقوقی پیرامون قوانین خانواده است!

در صورتی که زوجه تصمیم به طلاق داشته باشد می تواند به راه های مختلفی حق طلاق را به دست آورده باشد :

یکی از بهترین و ساده ترین راه های دریافت حق طلاق، شروط ضمن عقد می باشند.این شروط به هنگام عقد نکاح مورد پذیرش زوج قرار می گیرند که شامل موارد مختلفی از جمله حق طلاق می باشند.

اما در صورتی که این شروط به هنگام عقد امضا نشده باشند چه ؟ در این شرایط باز هم می توان به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و زوج ، وکالت در طلاق را در اختیار همسرش قرار داد.

همان گونه که در مطالب پیشین نیز گفتیم که تفویض وکالت در طلاق به زوجه منکر و نافی حقوق مرد برای طلاق نخواهد بود.بلکه وی نیز امکان خواهد داشت که هر زمانی دادخواست طلاق خود را ارائه کند.

از دیگر راه های طلاق از سوی زن این است که زوجه بتواند اثبات نماید که شرایط زندگی برای وی به قدری سخت شده است که دیگر امکان ادامه ی زندگی با زوج را ندارد.به این نوع از طلاق ، طلاق عسر و حرج می گویند.اما از چه راه هایی می شود این نوع از طلاق را گرفت؟!

زوجه می تواند با ادله و مدارک مناسب یا شهادت شهود، اثبات نماید که زوج نفقه (هزینه های رایج زندگی زوجه از جمله خوراک ، پوشاک و مسکن) را پرداخت نمی نماید.

راه دیگر این است که زوجه اثبات کند که همسرش به مواد مخدر یا نوشیدنی های الکلی اعتیاد دارد

یا این که عدم حسن معاشرت را اثبات نماید و برای دادگاه محرز شود که رفتار زوج به هیچ وجه مناسب نیست.

در چنین شرایطی دادگاه با درخواست طلاق زوجه موافقت می نماید.

درخواست طلاق توافقی از طرف زن

انواع دادخواست طلاق

دادخواست های طلاق به این بستگی دارد که کدام یک از زوجین آن را ارائه کرده باشند و بر همین اساس به سه دسته تقسیم می شوند :

۱- درخواست طلاق از سوی مرد

۲- درخواست طلاق از طرف زن

۳- طلاق توافقی

شرایط  درخواست طلاق از طرف زن

هر کدام از این اشکال طلاق از لحاظ حقوقی خاصیت ها و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند . در این مقاله درخواست طلاق از طرف زن را تشریح می کنیم و به جنبه های مختلف آن می پردازیم :

گرچه عمل طلاق دادن عموماً از سوی مرد صورت می گیرد اما قوانین مدنی و خانواده شرایطی را پیش بینی کرده است که زن نیز با استناد به آن ها می تواند درخواست طلاق از دادگاه داشته باشد . بهتر است زمانی که در خواست طلاق از طرف زن  است با مشاور حقوقی مشورت کند تا از قوانین و حقوق خود آگاه شود .این شرایط را به صورت مختصر بررسی کرده ایم :

خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه

برحسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و ضرورت او به پرداخت نفقه ، زن می‌تواند برای طلاق به قاضی رجوع کند و قاضی زوج را مجبور به طلاق می کند . همچنین در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه نیز همین حکم و رای برای مرد اجرا می شود . » نکته‌ای که از این ماده قانونی درک می‌شود این است که زوجه برای اخذ طلاق در ابتدا باید از دادگاه تقاضای نفقه از سوی شوهرش کند و در ادامه و درصورتی ‌که حکم صادره از سوی دادگاه در مورد نفقه اجرایی نشد ، تقاضای طلاق نماید .

عسر و حرج زن

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی : « در صورتی ‌که باقی ماندن زوجیت موجب عسر و حرج زن باشد ، او می‌تواند به قاضی شرع رجوع کرده و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در دادگاه اثبات شود ، دادگاه می ‌تواند زوج را مجبور به طلاق نماید و در صورتی‌ که این اجبار مقدور نباشد زن با اجازه حاکم شرع طلاق داده می‌شود . »

عسر و حرج ذکر شده در این قانون عبارت است از وضعیتی که دوام زندگی برای زن را با مشقت و سختی همراه ساخته و تحمل آن مشکل و چه بسا غیر ممکن باشد . یکی از مواردی که زنان جامعه سعی می‌کنند تا از آن برای طلاق گرفتن استفاده کنند ، همین مفهوم عسر و حرج است . گرچه می شود بعضی از مفاهیم همچون بیماری صعب‌العلاج شوهر، اعتیاد به مواد مخدر ، عدم پرداخت نفقه یا ترک طولانی مدت زندگی مشترک را از مفاهیم عسر و حرج دانست ؛ اما مسئله ای که اینجا وجود دارد این است که تعریف این مفهوم در حوزه اختیارات قاضی قرار گرفته است و در بسیاری از موارد روند ها و شیوه های مختلفی در این باره وجود دارد .

غیبت زوج

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تصریح می‌کند : « هرگاه فردی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زوجه او می‌تواند دادخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه نماید… » در این صورت با رعایت قوانین مرتبط به شخص مفقودالاثر (ماده ۱۰۲۳) قاضی حکم طلاق زن را صادر کرده و او را به اختیار خود طلاق می دهد .

از آنجایی ‌که تحمل انتظار ۴ ساله و تشریفات قانونی مرتبط با شخص مفقودالاثر ، دشوار به نظر می‌رسد ، عملاً این ماده قانونی برای طلاق چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد . اما راه ‌حل ساده تری که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از شروط ضمن عقد است ( شروطی که زن در هنگام عقد نکاح می تواند برای همسر خود بگذارد ) که برحسب آن اگر زوج شش ماه غیبت کند زن از جانب شوهر برای طلاق وکالت پیدا می کند .

وکالت زن در طلاق

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید : « طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که منافی با مقتضای عقد ذکر شده نباشـد در ضـمن عقد ازدواج یا عقد لازم یکدیگر بنمایند : مثلاً این که شرط شود هرگاه شـوهر زن دیگـری اختیار کند یا در مدت مشخصی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه زندگی زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید کـه زندگانی آنها با یکدیگر غیر ممکن شود ، زن وکیل و وکیل حقوقی در توکیل باشد کـه پـس از ثابت شدن شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد . »

از بین شرایطی که در این مقاله مطرح شد ، مورد آخر یعنی وکالت در طلاق ، که به ‌موجب شروط ضمن عقد و تحقق آن‌ها به زن داده می‌شود ؛ بیشترین استفاده را برای درخواست طلاق از طرف زن دارد ، زیرا اثبات موارد موجود در آن معمولا ساده تر است و همچنین زمان کمتری نیز می گیرد .

درخواست طلاق توافقی از طرف زن

مراحل درخواست طلاق از طرف زن

مراحل درخواست طلاق از طرف زن به جهت پیچیده بودن این وضعیت و فراوانی موانع و مشکلات بر سر راه ، ممکن است به لحاظ حقوقی و قضایی سخت تر باشد . اما طلاقی که از طرف مرد صورت گرفته باشد بسیار راحت و ساده انجام می شود .

آشنایی با مراحل درخواست طلاق از طرف زن

اگر تصمیم به طلاق گرفته اید و زن هم هستید باید به خوبی از روند دادگاهی این پرونده ها اطلاع داشته باشید . حتی اگر تصمیم دارید که پرونده خود را به بهترین وکیل طلاق که می شناسید بسپارید . این مسئله به شما کمک می کند که درک درستی از قضایا داشته باشید و برای هر نوع پیش آمدی آماده باشید . چنانچه مشاوره و روند طرح دعوای طلاق ، به صورت اصولی و درستی انجام شود می توان مراحل زیر را برای درخواست طلاق از طرف زن برشمرد :

گرفتن وکیل خبره در امور طلاق برای طرح درخواست طلاق از طرف زن

یکی از گام های اصلی مراحل درخواست طلاق از طرف زن این است که درخواست طلاق از سوی زن باید بر پایه دلایل و مدارکی باشد که بر اساس آن دادگاه خانواده به صورت کاملاً وجدانی قانع شود که حسب مورد ادامه زندگی برای زوجه به جهت بروز عسر و حرج با سختی و دشواری روبرو شده و یا اینکه بر اساس شروط ضمن عقد و … ، شرایط مطلقه شدن زن و رهایی او از قید زوجیت فراهم گردیده است و مشکلی قانونی بر سر راه این مسئله وجود ندارد .

اما تشخیص اینکه کدامیک از وسیله ها و ابزارهای درخواست طلاق از طرف زن مانند عسر و حرج و تحقق شروط ضمن عقد نکاح در پرونده مورد رسیدگی وجود دارد ، در پرونده های بسیاری از توان و دانش حقوقی و حوصله بروکراسی زن متقاضی طلاق ، خارج است و توان این را ندارد تا با مسائل حقوقی این گونه پرونده ها دست و پنجه نرم کند . لذا اقناع دادگاه مربوطه در تحقق یکی از شرایط طلاق توافقی و انطباق شرایط پرونده با حکم قانون ، تنها به دست یک وکیل حقوقی خبره در امور طلاق می تواند انجام گیرد . پیشنهاد می شود در نخستین قدم ، برای اطلاع از مراحل درخواست طلاق از طرف زوجه به وکیل پایه یک دادگستری با تجربه در زمینه طلاق و دعاوی خانوادگی مراجعه شود تا او بتواند در این باره به خوبی به شما مشاوره ارائه دهد . همین امروز با سفیر صلح تماس بگیرید .

طلاق از طرف زن چقدر طول می کشد؟

سوالی که در این میان پیش می آید این است که اصولا چه مدت زمان طول می کشد تا زوجه بتواند مراحل طلاق توافقی را طی نماید؟!

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که همه چیز به تمایل ، خواست و هم چنین شرایط شما بستگی دارد.

طبیعی است که چنمان چه زوج با خواسته های شما موافقت کند، روند طلاق شما با سرعت بیشتری طی خواهد شد. هر چقدر مسائل حل نشده میان شما بیشتر باشد ، روند طلاق نیز بیشتر طول خواهد کشید.توصیه ای که به شما داریم این است که حتما از کمک های یک وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوید. چرا که وکلا می توانند به خوبی نقش میانجی را میان شما و همسرتان ایفا کنند. اصولا وکلا برای چنین کاری آموزش دیده اند.

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

اگر مرد طلاق ندهد

حال سوال این جاست که چنان چه زوج راضی به طلاق نباشد، چگونه می توان این مسئله را حل نمود؟

عموما اولین کاری که زنان انجام می دهند این است که در ازای بخشش حق و حقوق خود از جمله مهریه و حضانت، طلاق می گیرند.

اما در صورتی که یک وکیل در کنار شما باشد ،می تواند راه های جایگزینی دیگری را پیشنهاد کند. همه چیز به علت طلاق شما بستگی دارد.

به عنوان مثال همان طور که ذکر کردیم یکی از راه های طلاق ، عسر و حرج زوجه می باشد. به این معنی که زوجه به قدری در تنگنا است که دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد.

طلاق غیابی از طرف زن

یکی دیگر از راه های طلاق از طرف زن ، این است که زوجه اثبات نماید زوج وظایف زناشویی خود را انجام نمی دهد. به عبارت دیگر ناشزه بودن تنها برای زنان عنوان نمی شود بلکه زوج نیز در قبال زندگی مشترک وظایف و تعهداتی دارد که ملزم به رعایت آن هاست.

موارد زیادی برای تیم حقوقی سفیر صلح پیش می آید که زوج مدت هاست که مفقود الاثر شده و یا این که به منزل مراجعت نمی کند. زوجه به همراه وکیل خود و البته شهادت شهود می تواند این ادعا را به اثبات برساند که زوج غایب می باشد و در این مدت نیز حقوق زوجه را پرداخت نکرده است. در چنین شرایطی در ابتدا دادگاه ، یک آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به چاپ می رساند و در صورتی که باز هم زوج غایب بود، در آن هنگام حکم به طلاق غیابی خواهد داد.

شرایط درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد

متاسفانه امروزه آمار طلاق در دوران عقد نیز به شدت رو به افزایش بوده است و به همین خاطر این سوال مطرح می گردد که آیا شرایط طلاق از طرف زن در دوران عقد تفاوت دارد؟!

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که به محض جاری شدن صیغه ی نکاح و ثبت اسامی زوجین در شناسنامه ی همدیگر ، به طور رسمی زن و شوهر به حساب می ایند و تمام قوانین مربوط به طلاق برای این دسته از زوجین نیز برقرار می باشد.اما به علت عرف رایج در کشور ، دوره ی کوتاهی را به عنوان دوره ی عقد در نظر می گیرند.

اما در نهایت این که هیچ گونه تفاوتی در شیوه ی طلاق ایجاد نخواهد کرد .تنها فرق طلاق در دوره ی عقد ، در میزان حق و حقوق زوجه می باشد. به عنوان مثال در صورت اثبات باکره بودن زوجه؛ میزان مهریه ای که به وی تعلق خواهد گرفت، نصف خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *