نوشته‌ها

مجازات فحاشی در ملا عام

مجازات فحاشی در ملا عام | چگونه وقوع جرم فحاشی را اثبات کنیم ؟

مجازات فحاشی در ملا عام مجازات فحاشی در ملا عام حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده است که در خیابان مشغول عبور از جایی بوده اید و ناگهان جمعیتی را دیده اید که به دور عده ی دیگری جمع شده و شاهد دعوا و درگیری میان آن ها شده اند.مجازات فحاشی در م…
مجازات فحاشی به همسر

مجازات فحاشی به همسر | چگونگی اثبات فحاشی

مجازات فحاشی به همسر مجازات فحاشی به همسر گرچه هر زوجی ممکن است در طول زندگی مشترک خود به نقاط دشوار و سختی در زندگی برخورد کنند و همین مسائل موجب ایجاد درگیری هایی میان این دو شود، اما رعایت شأن و احترام یکدیگر یکی از اصولی است که هرگز نباید…
مجازات فحاشی تلفنی

مجازات فحاشی تلفنی | اثبات فحاشی | فحاشی از طریق پیامک

مجازات فحاشی تلفنی مجازات فحاشی تلفنی پیش از این که به مجازات عمل فحاشی بپردازیم، باید در ابتدا معنای دقیق این واژه را دریابیم. فحاشی به معنای نسبت دادن هر عمل شنیع (چه درست و چه غیر درست) به شخص دیگری است که موجب کسر شان وی و هم چنین پست شد…