نوشته‌ها

مطلع یعنی چه

مطلع یعنی چه : تفاوت مطلع و شاهد در چیست ؟

مطلع یعنی چه مطلع یعنی چه ؟ کافیست همین عبارت را در موتورهای جستجوی اینترنتی جستجو کنید تا متوجه شوید ، افراد بسیاری وجود دارند که از معنی آن در نظام حقوقی آگاه نیستند. در این مطلب تصمیم داریم به شکلی مختصر به این عبارت و مسئولیت حقوقی مطلع…