نوشته‌ها

حق داشتن وکیل

حق داشتن وکیل | وکیل خوب | ویژگی هایی که یک وکیل باید داشته باشد

حق داشتن وکیل حق داشتن وکیل امروزه با گسترش فراوان دعواهای حقوقی ، می توان گفت یکی از نیازهای اساسی بشر، نیاز به داشتن وکیلی است که بتواند از حقوق وی در دادگاه دفاع کند. از قدیم گفته اند که آدم زنده نیاز به وکیل وصی نداره!!حق داشتن وکی…