نوشته‌ها

تفهیم اتهام

تفهیم اتهام به چه معناست | مراحل بعد از تفهیم اتهام

تفهیم اتهام تفهیم اتهام در راستای بحثی که پیش از این راجع به اصل برائت متهم داشتیم، به یکی دیگر از موضوعات بر می خوریم که در ادامه این مبحث باید به آن پرداخت و آن مسئله، تفهیم اتهام به متهم است!! در واقع یکی از اصلی ترین نکاتی که به هنگام …