نوشته‌ها

تنظیم سند

تنظیم سند | الزام به تنظیم سند | وجه التزام |خسارت عدم تنظیم سند

/
تنظیم سند هر ملکی که خرید و فروش می شود باید سند آن تنظیم…