نوشته‌ها

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه | محل دادگاه طلاق | محل مطالبه مهریه

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه دادگاه صالح برای مطالبه مهریه کجاست؟ این سوالی است که زنان بسیاری به کرات از ما به عنوان مرجع پاسخگویی به سوالات حقوقی می پرسند. پیش از هرچیزی باید هشدار دهیم که مطالبه مهریه مسئله ساده و راحتی نیست و پرونده…