نوشته‌ها

مجازات تهدید به آبروریزی

مجازات تهدید به آبروریزی | تهدید به پخش فیلم

/
شرافت و آبروی فرد چیزی است که به هیچ قیمتی قابل خرید و فروش نبود…