نوشته‌ها

مجازات فحاشی به همسر

مجازات فحاشی به همسر | چگونگی اثبات فحاشی

مجازات فحاشی به همسر مجازات فحاشی به همسر گرچه هر زوجی ممکن است در طول زندگی مشترک خود به نقاط دشوار و سختی در زندگی برخورد کنند و همین مسائل موجب ایجاد درگیری هایی میان این دو شود، اما رعایت شأن و احترام یکدیگر یکی از اصولی است که هرگز نباید…