نوشته‌ها

مجازات فحاشی به همسر

مجازات فحاشی به همسر | چگونگی اثبات فحاشی

مجازات فحاشی به همسر مجازات فحاشی به همسر گرچه هر زوجی ممکن است در طول زندگی مشترک خود به نقاط دشوار و سختی در زندگی برخورد کنند و همین مسائل موجب ایجاد درگیری هایی میان این دو شود، اما رعایت شأن و احترام یکدیگر یکی از اصولی است که هرگز نباید…
مجازات فحش ناموسی

مجازات فحش ناموسی | افترا،توهین،قذف و مجازات هر کدام از آن ها

مجازات فحش ناموسی مجازات فحش ناموسی چیست ؟ در قوانین ما که اساسا با استناد به فقه اسلامی نگارش شده است ، برای فحاشی و توهین مجازات هایی در نظر گرفته شده است. اما پیش از این که به این مجازات ها بپردازیم باید بدانیم که خود مسئله و موضوع توهین به…