نوشته‌ها

مجازات فحاشی در ملا عام

مجازات فحاشی در ملا عام | چگونه وقوع جرم فحاشی را اثبات کنیم ؟

مجازات فحاشی در ملا عام مجازات فحاشی در ملا عام حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده است که در خیابان مشغول عبور از جایی بوده اید و ناگهان جمعیتی را دیده اید که به دور عده ی دیگری جمع شده و شاهد دعوا و درگیری میان آن ها شده اند.مجازات فحاشی در م…