نوشته‌ها

مطلع یعنی چه

مطلع یعنی چه : تفاوت مطلع و شاهد در چیست ؟

/
مطلع یعنی چه مطلع یعنی چه ؟ کافیست همین عبارت را در موتورهای …