نوشته‌ها

اشتباه در سند مالکیت

اشتباه در سند مالکیت | انواع اشتباهات ثبت سند

اشتباه در سند مالکیت اشتباه در سند مالکیت یکی از رایج ترین موضوعاتی که در حقوق ثبت وجود دارد ، بروز اشتباه در اسناد مالکیت است.اصولا همواره اصل بر اعتبار سند مالکیت خواهد بود اما برخی مواقع مشکلاتی به وجود می آید که چاره ای جز ابطال یا اص…
نحوه ابطال و اصلاح سند مالکیت

نحوه ابطال و اصلاح سند مالکیت | دعوای اصلاح سند |

      نحوه ابطال و اصلاح سند مالکیت نحوه ابطال و اصلاح سند مالکیت به چه صورت است ؟ ابطال سند مالکیت یکی از مسائلی است که گاه و بیگاه در حقوق ایجاد می شود.اما خب در واقع همیشه اصل بر این گذاشته می شود که سند مالکیت اعت…