نوشته‌ها

,

چگونه برای دادگاه حضانت کودک آماده شویم ؟

اگر دیگر با مادر فرزندتان زندگی نمی کنید و شما دو نفر ، دیگر نمی توانید در مورد برنامه ای برای به اشتراک گذاشتن زمان و مسئولیت های والدین توافق داشته باشید ، ممکن است لازم باشد که در دادگاهی برای حضانت کودک حضور پیدا کنید . در یک دادرسی که در مور…