اثر عدم امکان بررسی اصالت سند از لحاظ کارشناسی

شماره رای نهایی :930997220300132

رای بدوی :

در خصوص دعوی خانم س.م. به وکالت از آقایان 1- م. 2- ف. شهرتین ظ. به‌طرفیت خانم‌ها 1- ک. 2- خ. 3- ف. 4- ز. شهرت همگی ظ. خواندگان ردیف اول تا سوم با وکالت آقای ک.ع. دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی 19112 و 19113 فرعی از 7022 اصلی و 17020 فرعی از 7022 اصلی بخش 2 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51000000 ریال دادگاه نظر به اینکه به‌موجب پاسخ استعلامات ثبتی واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک منطقه شمال . . . تهران مورخ 26/2/91 و 27/2/91 مالکیت پلاک‌های فوق متعلق به آقای ع.ظ. می‌باشد 2- مرحوم ع.ظ. فوت نموده و ورثه ایشان خانم ش.ح. و آقایان م. و ف. شهرتین ظ. و خانم ط.م. می‌باشند 3- خانم ط.م. نیز فوت نموده و خانم‌ها خ. و ز. و ک. و ف. شهرت همگی ظ. ورثه حین‌الفوت ایشان می‌باشند 4- به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 20/2/89 مرحومه ط.م. سهم‌الارث خود از پلاک‌های ثبتی فوق‌الذکر را به خواهان‌ها واگذار نموده است 5- اصل بر صحت و لزوم قراردادها می‌باشد 6- وکیل خواندگان نسبت به امضای ذیل مبایعه‌نامه عادی منتسب به مرحومه ط.م. ادعای جعل مطرح نموده که مطابق با نظریه کارشناسی مورخ 27/9/91 که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است به علت مبهم بودن اثرانگشت امکان اظهارنظر فنی در خصوص انتساب یا عدم انتساب اثرانگشت ذیل مبایعه‌نامه به آن مرحوم وجود نداشته است 7- مطابق ماده 219 ق.آ.د.م مدعی جعلیت بایستی دلایل خود را به محضر دادگاه ارائه نماید و این بدان معنی است که مدعی جعل بایستی ادعای خود را ثابت نماید اولاً اصل صحت قراردادها حکم به صحت معاملات می‌نماید. لذا با توجه به‌مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 220 و 221 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی موضوع خواسته بنام خواهان‌ها بالمناصفه و پرداخت مبلغ 378000 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه : 

چنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذیل سند عادی ( مبایعه نامه ) از لحاظ کارشناسی قابل بررسی نباشد ارائه کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *