رای دادگاه در مورد تنفیذ وصیت

شماره رای نهایی: 9309970220101195
رای بدوی
خواسته خانم ط.ن. با وکالت خانم ف.الف. به‌طرفیت خانم ز.الف. و… با وکالت آقای ح.پ. به خواسته تنفیذ وصیتنامه عادی مورخ 1/10/91 با احتساب کلیه خسارات قانونی می‌باشد. ماحصل ادعای وکیل این است که متوفی ع.خ. در تاریخ 10/10/91 که مالک یک باب مغازه به پلاک ثبتی … بودند، فوت نمودند و در آخرین روزهای حیات وصیتنامه مارالذّکر را تنظیم نمودند، تقاضای رسیدگی دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، نظر به اینکه پیرو ادعای جعل امضاء در ذیل وصیتنامه از ناحیه وکیل خواندگان و همچنین این ایراد که وصیتنامه به خط موصی نمی‌باشد، وکیل خواهان مستند تقدیمی مورخه 15/2/93 را ارائه نموده‌اند که حسب آن خواندگان مقر به اجرای وصیت در پرداخت اجاره مغازه موضوع وقف گردیده‌اند. نظر به اینکه وکیل خواندگان متعاقباً اعلام نموده است که قبول و قبض وقف تحقق نیافته است، فلذا بر باطل اثری بار نمی‌باشد. بنظر دادگاه اقرار مذکور در اجرای وصیتنامه وافی به مقصود بوده و با این اقرار، رسیدگی به جعل و ایراد سند خودنوشت منتفی است؛ چرا که اجرای وصیتنامه، اقرار ضمنی به قبول اصالت سند(وصیتنامه) و پذیرش آن می‌باشد. فلذا دادگاه با پذیرش خواسته به استناد ماده 291 قانون امور حسبی، حکم به تنفیذ وصیتنامه صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خسارات دادرسی نیز چون تقصیری متوجه خواندگان نمی‌باشد، به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد این قسمت از خواسته صادر می‌گردد. احکام صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ب.خ. و… با وکالت آقای ح.پ. و… به‌طرفیت خانم ط.ن. با وکالت خانم ف.الف. از دادنامه شماره 449-93مورخ 7/7/1393 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرری که متضمن صدور حکم به تنفیذ وصیت‌نامه عادی مورخ 1/10/91 می‌باشد، با عنایت به محجموع اوراق و محتویات پرونده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی با التفات به رونوشت مستندات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها که مؤید اجرای وصیت نامه از ناحیه مشارٌالیهما می‌باشد، فاقد مبنای قانونی بوده و بگونه‌ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد. بنابراین تجدید‌نظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه : 

در صورتی که دعوی تنفیذ وصیت مطرح شود ولی خوانده یا خواندگان در گذشته به مفاد آن عمل کرده باشند، این عمل آنها و اجرای وصیتنامه، اقرار ضمنی به قبول اصالت وصیتنامه و پذیرش آن محسوب می‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *