مطالبه هزینه درمان

رای بدوی :

در خصوص دادخواست ع.خ. به طرفیت آقای د.ش. و م.ز. و گ.الف. به خواسته مطالبه هزینه درمانی و خسارات ناشی از کار افتادگی و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان با ضمیمه نمودن مدارک پزشکی هزینه مزبور و خسارات ناشی از کار افتادگی را مطالبه و لکن دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده خواهان به جهت اخذ دیه بابت صدمات موصوف امر جداگانه به غیر از دیه ارش اخذ شده خواهان متصور نیست و فاقد وجاهت می‌باشد از باب صدمات وارده قانونگذار دیه و ارش را تعیین نموده و لذا دعوی خواهان را برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 210دادگاه عمومی حقوقی تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رای تجدیدنظر :

تجدیدنظرخواهی ع.خ. به طرفیت 1ـ م.ز. 2ـ گ.الف. 3ـ د.ش. نسبت به دادنامه شماره 8900401 مورخ 12/7/89 شعبه 210 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوی مطالبه هزینه درمانی از این جهت وارد است که وفق لایحه دفاعیه وکیل محترم تجدید نظرخوانده ردیف سوم «ص 67» مجموع دیه مأخوذه (که وفق دادنامه کیفری شماره 674 مورخ 28/6/88 شعبه 1178 صادر گردیده) مبلغ 500/637/18 تومان بوده در حالی‌که هزینه‌های‌ درمانی معموله توسط تجدید نظرخواه به حسب مدارک تسلیمی 000/000/21 تومان گردیده است به عبارت دیگر مصدوم (تجدیدنظرخواه) مبلغ 550/362/2 تومان زائد بر دیه مأخوذه متحمّل مخارج شده است حال با توجه به ماده اول و دوم قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و حذراً از ضرر منفی از ناحیه قانون و شرع ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه تجدیدنظرخواهی ع.خ. را تا حد ما به التفاوت مذکور یعنی مبلغ 550/362/2 وارد دانسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به نسبت درصد مسئولیت مذکور در دادنامه کیفری یعنی 35% صادر و در مازاد بر مبلغ فوق به لحاظ تدارک آن در قالب دیه حکم به بی‌حقی صادر می‌نماید رأی صادره نسبت به تجدیدنظرخواه سوم د.ش. قطعی و نسبت به آقایان م.ز. و گ.الف غیابی و قابل واخواهی در این مرجع می‌باشد و اما با توجه به عدم اظهارنظر دادگاه بدوی در خصوص خواسته دیگر مذکور در دادخواست نخستین یعنی خسارات ناشی از کارافتادگی به مدت 20 ماه این مرجع فارغ از رسیدگی و مواجه با تکلیف نمی‌باشد.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه : 

مطالبه هزینه‌ درمان در صورتی که بیشتر از دیه ماخوذه باشد وجاهت قانونی دارد. و دادگاه نسبت به مازاد دیه رأی صادر می‌کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *