دکتر یوسف خلج

نام  : یوسف خلج

تخصص : حقوق خصوصی (مالکیت فکری)

سمت : وکیل پایه یک دادگستری

دکتر یوسف خلج
موسسه حقوقی سفیر صلح