محاسبه مهریه به نرخ روز

محاسبه مهریه به نرخ روز با توجه به نرخ نوسانات ارزش سکه و پول قانون گزار تمهیدی اندیشیده است که بر طبق آن مهریه زن که پرداخت آن بر عهده مرد است به نرخ روز محاسبه شود.شاید تا به حال شنیده باشید که مادر یا مادربزرگتان مهریه ای برابر ۱۰۰۰ تومان یا حتی کمتر داشته باشد و همیشه برایتان سوال بوده که این مقدار مهریه خیلی کم است .اما باید به شما بگوییم که پرداخت همان مبلغ مهریه به زن نه عادلانه است و نه حکم شرعی دارد، به همین خاطر معمولا ارزش مقدار مهریه را بر حسب ارزش معادل آن به حساب می آورند.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

البته تقصیر شما هم نیست که نمی دانید بلکه این مسئله تا به امروز نیز شفافیت چندانی ندارد که مشخص شود میزان دقیق مهریه به نرخ فعلی چه مقدار خواهد شد
بر طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب مورخه ۱۳/ ۲/ ۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه را به شرح زیر حساب می کند :
مبلغ مهریه درج شده در عقد نامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در زمان کنونی
به اینترتیب و با این فرمول می توانید نرخ مهریه خود را به سادگی حساب کنید. وب سایت هایی نیز وجود دارند که با دریافت اطلاعات بالا می توانند در کسری از ثانیه مهریه شما را به نرخ روز حساب کنند و نتیجه را به شما نمایش دهند.

محاسبه مهریه به نرخ روز

ارزش مهریه در سال ۹۷

بر طبق رابطه ای که در بالا به آن اشاره کردیم و با نظر به اعداد شاخصی که وجود دارد :

ارزش مهریه در زمان کنونی ما (سال ۱۳۹۷) = ۲۰۰۰۰۰ ریال × ۰۳/ ۲۰۳ ÷ ۴۷/ ۰= ۷۴۵/ ۳۹۵/ ۸۶
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال ۱۳۹۷ (زمان تأدیه) معادل ۷۴۵ /۳۹۵ /۸۶ ریال می‌باشد. بدیهی است که تا سال ۹۷ به اتمام نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال ۹۶ یعنی عدد ۰۳/ ۲۰۳ خواهد بود و بعد از به پایان رسیدن سال ۹۷ و ورود به سال ۹۸ شاخص سال ۹۷ جایگزین شاخص سال ۹۶ خواهد شد.

اگر قصد به اجرا گذاشتن مهریه خود را دارید حتما سعی کنید در جلسه مشاوره وکیل پایه یک دادگستری شرکت کنید تا بتوانید با مراحل اداری به اجرا گذاشتن مهریه آشنا شده و مهریه به نرخ روز را دریافت کنید.
.