معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی

معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی در چه زمانی انجام می شود ؟ همان گونه که می دانید ، حکم غیابی زمانی صادر می شود ، که خوانده در جلسات دادرسی پرونده حضور نداشته باشد. در چنین شرایطی ، رای به نفع خواهان صادر خواهد شد اما وی باید فردی را به عنوان ضامن به دادگاه معرفی کند تا در صوریت که خوانده پس از مدتی اعلام بی اطلاعی کند و نسبت به رای صادر شده اعتراض داشته باشد بتوان از ضامن معرفی شده ، منبعی جهت تادیه خسارت خوانده را داشت.

معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی

معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی

اما منظور از این که خوانده غایب ممکن است دچار خسارت شده باشد چیست ؟ گاهی اتفاق می افتد که خوانده ، از محکومیت خود اطلاعی نداشته است و ابلاغیه به دست وی نرسیده باشد.در چنین شرایطی دادگاه ها این امکان را می دهند که شاید خوانده قبلا ، بدهی خود را پرداخت کرده باشد . در صورتی که چنین اتفاقی افتاده باشد ، دادگاه می تواند از وثیقه ای که ضامن گذاشته است برای جبران خسارت خوانده استفاده کند.

معرفی ضامن تنها به هنگام صدور احکام غیابی انجام می شود.و وثیقه ای که ضامن می گذارد ، از جنس همان قرار کفالت خواهد بود.

در صورتی که به چنین مشکلی دچار شدید پیش از هر چیزی با یک مشاور حقوقی صحبت کنید تا راه حل های موجود را برای شما برشمرد.

گروه وکلای سفیر صلح با در اختیار داشتن بهترین وکیل تهران آماده است تا کلیه دعاوی حقوقی و کیفری شما را بر عهده بگیرد. تعهد وکلای این مجموعه نسبت به پرونده های موکلین مثال زدنی است.

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

اجرای حکم غیابی چک

برای پرونده های چک نیز می توان از حکم غیابی استفاده نمود. موارد زیادی پیش می آید که بدهکار به علت فراوانی بدهی و طلبکاران متعدد ،در جلسات دادرسی خود حاضر نمی شود و به این طریق می توان حکم غیابی جلب وی را گرفت.

معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی

معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی

شما می توانید جهت مشورت درباره پروند های چک خود با بهترین وکیل چک در گروه وکلای سفیر صلح تماس بگیرید.

اعتبار حکم غیابی

اعتبار حکم غیابی تا هنگامی برقرار است که خوانده نسبت به اجرای این حکم اعتراضی نداشته باشد. در صورتی که پس از مدتی خوانده در دادگاه حاضر شده و اعلام شکایت متقابل برای صدور حکم غیابی نماید ، دادگاه دوباره جلسات را تشکیل داده و چنان چه اثبات شود که خوانده پیش از این بدهی خود را پرداخت کرده است ،از مبلغ یا سندی که ضامن معرفی نموده جهت جبران خسارت خوانده استفاده خواهد شد.

 

زمان سپردن تامین مناسب در اجرای حکم غیابی

زمان سپردن تامین مناسب در اجرای حکم غیابی  به هنگام شروع عملیات اجرایی خواهد بود.

منظور از «اجرای حکم» در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م زمان شروع عملیات اجرایی می باشد. البته وکیل سفیر صلح چنین اذعان دارد که  زمان سپردن تامین زمانی است که عملیات اجرایی خاتمه و محکوم به وصول و باید به محکوم له تحویل شود یا سند باید برای محکوم له تنظیم شود.