روش های اثبات مالکیت

بسیاری مواقع پیش می آید که بر سر ماجرای مالکیت یک ملک یا مال دعوای بین دو نفر صورت می گیرد و هر دو خود را مالک آن مال می دانند و به این ترتیب دعوا میان آن ها بالا می گیرد.در اینجاست که بهترین راه این است که قانونگذار پا پیش بگذارد و دعوای طرفین را حل و فصل نماید.یکی از روش های اثبات مالکیت خود با یک وکیل پایه یک دادگستری به دادگاه قدم بگذارید تا بهترین راه حل را به شما نشان دهد.

مدارک لازم جهت اثبات مالکیت

احتمالا وکیل در تهران به شما خواهد گفت که بهترین راه حل ممکن این است که هرکدام از طرفین مدارک و ادله خود را به محضر دادگاه تقدیم کنند که این مدارک می توانند شامل سند رسمی، شاهد یا اماره ید باشد تا بتوان صخت ادعای آن ها را تایید کند.

به همین دلیل باید به خاطر داشته باشید در صورت مواجهه با چنین مشکلات حقوقی بهترین اقدام و عملکرد شما این است که به دنبال جمع آوری ادله و اثبات مالکیت خود باشید.

اثبات مالکیت

سند مالکیت

یکی از روش های اثبات مالکیت همراه داشتن سند مالکیت می باشد. مهم ترین دلیلی که می توان در صحت مدعای خود مبنی بر مالک بودن آورد ، سند مالکیت است ،امروزه بر طبق قانون هر ملک یا اتوموبیلی باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت رسیده و سند بخورند .به همین خالطر قانونگذار شخصی را که سند به نام اوست را به عنوان مالک اصلی خواهد شناخت.

شهادت شهود

اما باید به خاطر داشت که ارزش شهادت شهود نیز اعتبار بالایی دارد.در بسیاری مواقع پیش آمده است که از طریق شهادت شهود مالکیت فرد بر یک مال به اثبات رسیده است .البته باید در نظر داشت که تنها شهادت شاهدی مورد تایید است که عاقل و بالغ و هم چنین با اعتبار باشد و هیچ چیز موجب شک و تردید در صخت شهادت وی نشود.

اماره ید

یکی از مهمترین روش های اثبات مالکیت اماره ید می گیوند ، به این معنی که قاعدتا باید شخصی که در حال استفاده از یک مال است را باید قاعدتا صاحب مال دانست.به این مثال دقت کنید : در صورتی که فردی از یک اتوموبیل استفاده می کند و به اصطلاح زیر پایش است و خود را صاحب آن می داند نباید این گونه تصور کرد که آن را از راه غیر مشروع و غیر قانونی به دست آورده است.

به همین علت تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا زمانی اعتبار دارد که دلیل دیگری مثل سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند. در صورتی که فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این را هم با استفاده از سند یا شهادت شهود اثبات کند؛ مالکیت متصرف منتفی است.

اماما هم چنین باید به خاطر داشت که در این روزها در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه‌ یا بنچاق نشانه مالکیت آن فرد بر مال به حساب می آید ؛ به همین علت تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته‌شده تصرف نیست.

به عنوان مثال شخصی  که سند اتومبیلی را به اسم خود در دست دارد، مالک آن به حساب می آید ، بی آن که حتی از آن اتوموبیل استفاده ای کرده باشد .