اولویت در توقیف اموال

اولویت در توقیف اموال با کیست ؟

پیش از این که به پاسخ این سوال بپردازیم باید در ابتدا مسئله توقیف اموال را شرح دهیم و بگوییم که در چه شرایطی دادگاه دست به توقیف اموال خواهد زد .

هنگامی که فردی به اشخاص متعدد یا یک نفر بدهکار باشد و از پرداخت دیون خود سر باز بزند ، دادگاه تحت شرایطی ، حکم توقیف اموال وی را خواهد داد. توقیف اموال تنها به اندازه ی مقدار بدهی ها خواهد بود و اگر میزان بدهی ها بیش از اموال بدهکار باشد ، دادگاه مقداری از اموال را که برای گذران زندگی مدیون کافی باشد ، برای وی باقی خواهد گذاشت.

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

 

این اموال می تواند شامل وسایل ابتدایی زندگی ، کتاب ها و اموال معنوی فرد باشد.

بهترین اقدام به هنگام مواجه با چنین شرایطی ، این است که با یک وکیل خبره مشاوره حقوقی داشته باشید تا بتوان بهترین عملکرد ممکن را داشت.

 

اما سوالی که در این میان ممکن است مطرح شود این است که حق تقدم در توقیف اموال با کدام یک از بدهکاران خواهد بود.

اولویت در توقیف اموال

اولویت در توقیف اموال

پرسش :

ملکی هم در اجرای ثبت توقیف شده و هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه توقیف گردیده است از جهت پرداخت حقوق طلبکاران ، کسی که از طریق اجرای ثبت ملک را توقیف کرده است حق تقدم دارد یا کسی که از طریق دادگاه ؟

پاسخ :

با توجه به ماده ۱۴۸ اجرای احکام مدنی  و مواد ۶۴ و ۶۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد توقیف ملک به وسیله اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلا ملک را توقیف کرده است .

 

مهریه طلب ممتازه

برخی اموال جزو مستثنیات دین هستند و نمی توان آن ها را توقیف نمود.به عنوان مثال ، مهریه و نفقه زوجه یکی از این مستثنیات دین است که در ابتدا باید پرداخت شود. به همین علت حق تقدم پرداخت دیون با مهریه و نفقه و حق و حقوق زوجه خواهد بود.

بهترین وکیل طلاق و امور مهریه می تواند به شما در این زمینه کمک کند. مهریه یک نوع طلب ممتازه است و شما باید جهت به اجرا گذاشتن آن حتما و لزوما از کمک ها و راهنمایی های یک وکیل ماهر استفاده کنید.

 

حق تقدم مهریه

مهریه از حقوق زن به حساب می آید که در صورتی که عند المطالبه باشد ، هر زمانی که تمایل داشت باید به وی پرداخت شود. حال در صورتی که مرد از پرداخت آن سر باز بزند ، به اندازه مبلغ مهریه ، اموال وی توقیف خواهد شد

اولویت در توقیف اموال

اولویت در توقیف اموال

در صورتی که بدهی و دیون زوج زیاد بوده و نسبت به افراد متعددی بدهکار باشد ، اولویت در توقیف اموال به نفع همسر وی و مهریه اش خواهد بود.

اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال

تصور کنید که شما به عنوان مثال ، خودرویی را به نزد برادر خود امانت گذاشته اید و آن را به نام وی کرده اید ، اما اساسا خودرو هنوز به شما تعلق دارد و تنها تحت عنوان امانت به برادر خود سپرده اید. حال در این حین ، دادگاه به دلایل دیون و بدهی ها برادرتان، اموال وی را توقیف می کند. آن گاه شما می توانید به عنوان شخص ثالث نسبت به این حکم و توقیف اموال اعتراض داشته باشید.

برای انجام این کار، شما باید مدارک و اسناد خود را مبنی بر این که خودرو متعلق به شما بوده است  را به دادگاه ذی صلاح ارائه کنید.

 

گروه وکلای سفیر صلح