خواهان و خوانده یعنی چه ؟

در صورتی که شما نسبت به شخصی حقیقی و حقوقی می خواهید شکایت یا ارائه ی دعوا داشته باشید ، پیش از هر چیزی باید آن چه که می خواهید را در قالب یک دادخواست در برگه های چاپی مخصوصی که دادگستری در اختیار شما قرار می دهد ، بنویسید و سپس به آن جا تقدیم نمایید.

خواهان و خوانده یعنی چه ؟

خواهان و خوانده یعنی چه ؟

اما نوشتن و تنظیم دادخواست منوط به دانستن برخی عبارات و واژه های تخصصی است .به عنوان مثال ،شما به عنوان شخصی که دادخواست را تنظیم می کند و شکایت دارید ، خواهان و طرف دیگر دعوا ، خوانده نامیده می شود .

خوانده در دادخواست

همان گونه که ذکر کردیم ، خوانده آن شخصی است که شما تصمیم به ارائه دعوا علیه وی دارید .به خاطر داشته باشد که تنظیم یک دادخواست ، اقدامی تخصصی و دقیق است و توصیه می کنیم که خود آن را انجام ندهید.بلکه می توانید از کمک های یک وکیل حقوقی برای انجام آن بهره بگیرید.

گروه وکلای سفیر صلح با در اختیار داشتن بهترین وکیل تهران می تواند تنظیم دادخواست های حقوقی و کیفری شما بر عهده بگیرد

جهت تماس با گروه وکلای سفیر صلح می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۷۶

بیشتر بدانیم: وکیل قراردادها چیست؟

دادخواست چیست ؟

دادخواست به شرح دعوای شما اشاره دارد. در صورتی که تصمیم به ارائه ی دعوا علیه یک شخص حقیقی و حقوقی را دارید ، باید این درخواست را در برگه های چاپ شده مخصوصی که دادگستری در اختیار شما قرار می دهد ، یادداشت کنید و به مقامات ذی صلاح تقدیم کنید. اما نوشتن یک دادخواست که حتما باید به صورت کتبی باشد، شرایط و ضوابطی دارد که به برخی از آن ها در ادامه اشاره م یکنیم :

این دادخواست در وهله اول باید به زبان فارسی معیار نوشته شود و لزوما و ضرورتا در برگه های مخصوص تحریر گردد و نکات زیر را در آن رعایت کنید :

نام و نام خانوادگی خواهان ،نام پدر، سن ،محل سکونت و در صورت امکان شغل خواهان

نکته : اگر این دادخواست توسط یک وکیل تنظیم می شود ، باید مشخصات وکیل نیز در آن درج شود .

مشخصات خوانده (این مشخصات باید تا جای ممکن دقیق باشد ، از جمله محل سکونت وی تا دادگاه بتواند به راحتی ابلاغیه را برای او ارسال کند)

خواهان و خوانده یعنی چه ؟

خواهان و خوانده یعنی چه ؟

تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.خواهان باید خواسته‌ خود را در دادخواست معین کند و اگر خواسته مالی باشد آن را ارزیابی نماید. خواسته دعوا ممکن است اموال منقول یا غیرمنقول، خسارت، تخلیه، تقسیم ملک، طلاق وغیره باشد و بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا، میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد معین شده امکان تجدید نظرخواهی از رأی از ابتدا مشخص باشد.

در این دادخواست، خواهان باید تمام مدارک و ادله ای که نشان می دهد حق با وی است را ذکر کند.

حتما و لزوما باید در انتخای دادخواست ، خواهان آن را امضا کرده یا انگشت بزند. چرا که بدون امضا و انگشت این دادخواست فاقد اعتبار خواهد بود حتی در صورتی که سایر شرایط را رعایت کرده باشد.

دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه  و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

در صورتی که تمایل دارید در مورد وکیل انحصار وراثت بیشتر بدانید کلیک کنید.